REDAKCE

Šéfredaktor a ředitel: 
Mikolášek Ivo 
Zástupci šéfredaktora:  
Mgr. Vaněk Miroslav
Marketingové a obchodní oddělení: 
Karafizievová Marcela
Produkční obchodního oddělení: 
Olšanská Tereza  
Redakce: 
Holáňová Jolana
Kubíková Petra
Parvusová Simona
Mgr. Vaněk Miroslav
Rejter Michael
Fotograf a kameraman: 
MENHOUSEMAN.cz
Jazykové korektury: 
Ing. Krejčíková Vladimíra
Právní oddělení: 
Mgr. Hudek Tomáš